کاربرد پایه دوربین (دکل دوربین):

نصب دوربین های مدار بسته ، نظارتی و کنترل ترافیک جهت تمامی مسیرهای جاده ای و شهری

شرکت مهندسی روئین نور سازنده انواع پایه های دوربین نظارتی و سامانه ای در کشور می باشد.

مشخصات فنی پایه دوربین (دکل دوربین):

  • طراحی و ساخت پایه های دوربین بصورت چند وجهی از ۴ الی ۳۰ متر ، بدون لرزش

  • قابلیت نصب پلکان همراه با حفاظ

  • محاسبه میزان ایستایی سازه بر اساس سطح بادگیر

  • اتصال پایه ها به یکدیگر از طریق فلنچ و پیچ و مهره جهت حمل و نقل و نصب آسان 

  • پوشش گالوانیزه گرم به روش غوطه وری با ضخامت متوسط ۹۰میکرون