کاربرد پایه چراغ های خیابانی و پارکی:

تامین روشنایی بلوار ها ، اتوبانها ، خیابانها ، پارکها و فضای سبز و..

مشخصات فنی پایه چراغ های خیابانی و پارکی:

  • طراحی و محاسبات پایه ها با توجه به سرعت باد در محل نصب نیروهای وارده و….

  • طراحی و محاسبه با توجه به میزان لوکس نور مورد نیاز توسط نرم افزار های روز دنیا 

  • امکان استفاده از فنداسیون پیش ساخته شده جهت نصب سریع

  • طراحی و ساخت انواع پایه های روشنایی در دو نوع لوله ای و چند وجهی از ارتفاع ۳ الی ۱۴ متر با پوشش گالوانیزه یا رنگ با براکت یکطرفه و دو طرفه