کاربرد برج استادیومی:

تامین روشنایی میادین ورزشی و استادیوم ها ، پارکینگ ها و…

مشخصات فنی  برج استادیومی:

  • محاسبه ارتفاع برج و تعداد و نوع پروژکتور ها بر اساس ابعاد زمین ورزشگاه بوسیله نرم افزار Calculator design

  • طراحی برج ها در دو نوع هد ثابت و متحرک مطابق با آئین نامه ۵۱۹  و استاندارد Asce 48-05

  • پایه تلسکوپی با امکان نصب پلکان در نوع برج با هد ثابت 

  • دارای دفترچه محاسبات سازه ، روشنایی و بتن 

  • پوشش کلیه قطعات با گالوانیزه گرم به روش غوطه وری با ضخامت متوسط ۹۰ میکرون 

  • استفاده از چراغ چشمک زن، میله برق گیر و مدار کنترل و فرمان مناسب جهت ارتقا سیستم امنیتی حفاظتی