واحد بازرگانی و فروش

باور واحد فروش در شرکت روئین نور، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. واحد فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند. همکاران ما در واحد فروش شرکت روئین نور، بیش از گذشته قدرتی پویا و متخصص را در بازار صنایع روشنایی و مبلمان شهری و سازه های فلزی ایفا می کنند و تلاشهای آنها اثر مستقیم بر فعالیتهای متنوع و مختلف شرکت دارد.این واحد محصولات شرکت را به مشتریان معرفی می کنند و سفارشات فروش را که منجر به ارسال محصولات برای مشتریان می شود دریافت می کنند.

هدف واحد فروش :

مدیریت شرکت روئین نور، همواره سعی کرده است که واحد فروش، درجهت پیداکردن بازارهای جدید و قراردادن سهمی از بازارمحصولات جدید،برای این شرکت، گام بردارد.براین اساس واحد بازاریابی، به همراه واحد مهندسی و کارشناسی، فعالیت خود را از همان ابتدا در کنار واحد فروش شروع کرد.این قسمت با همکاری کارشناسان فروش خود، هرساله محصولاتی جدید به لیست محصولات شرکت اضافه کرده است تا بتواند تمامی نیازهای مشتریان را در زمینه روشنایی و مبلمان شهری فراهم کند.بخش مهندسی فروش پاسخگوی کلیه پیشنهادات و شکایات مشتریان دررابطه باکیفیت محصولات می باشد و دراین رابطه با استفاده ازخدماتی کامل و برتر از جمله، اعزام تیم های کارشناسی برای محاسبه دقیق اماکن و تعیین بار مالی پروژه توانسته است، سهم زیادی از بازار و تعداد وسیعی ازمشتریان رابه خود اختصاص دهد.