Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

کاربرد برج استادیومی:

تامین روشنایی میادین ورزشی و استادیوم ها ، پارکینگ ها و...

مشخصات فنی برج استادیومی:

- محاسبه ارتفاع برج و تعداد و نوع پروژکتور ها بر اساس ابعاد زمین ورزشگاه بوسیله نرم افزار Calculator design

- طراحی برج ها در دو نوع هد ثابت و متحرک مطابق با آئین نامه 519  و استاندارد Asce 48-05

- پایه تلسکوپی با امکان نصب پلکان در نوع برج با هد ثابت 

- دارای دفترچه محاسبات سازه ، روشنایی و بتن 

- پوشش کلیه قطعات با گالوانیزه گرم به روش غوطه وری با ضخامت متوسط 90 میکرون 

- استفاده از چراغ چشمک زن، میله برق گیر و مدار کنترل و فرمان مناسب جهت ارتقا سیستم امنیتی حفاظتی