Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 استفاده از دكلهاي صاعقه گير جايگاه خاصي در پالايشگاهها – پستهاي برق – ايستگاههاي تقويت فشار گاز – تاسيسات فرودگاهي – جايگاههاي سوخت گيري و غيره داشته است كه اين مهم با طراحي سيستم ارت مورد استفاده قرار مي گيرد .

اين سازه ها بصورت لوله ايي و يا چند وجهي در ارتفاع هاي مختلف طراحي و توليد مي شوند و بسته به نوع طراحي اين سازه ها مي تواند داراي نردبان و پلت فرم در راس پايه ها و امكاناتي از اين قبيل باشد .

اصول كلي در دكلهاي صاعقه گير اين است كه بالاترين نقطه هر هادي بيشترين احتمال اصابت صاعقه را دارد بر همين اساس و طبق استانداردهاي معمول سر صاعقه گير مي بايست حداقل 2 متر بلندتر از تمام نقاط تحت پوشش باشد .