با ما در تماس باشید

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید … جهانی روشن تر را با ما تجربه کنید 

  • ابتدای جاده اراک-قم،شهرک صنعتی قطب ،جنب بانک ملت (کارخانه شماره یک)
  • اراک شهرک صنعتی شماره ۳ خیابان صنعت‌گران‌ غربی (کارخانه شماره دو)
  • ۰۸۶-۳۴۱۳۴۴۹۰-۹
  • ۰۹۱۸۸۶۲۱۹۲۱ (مدیرفروش)

  • Rena.markazi@yahoo.com

  • https://www.instagram.com/roueinnoor

  نقشه کارخانه شماره یک

  نقشه کارخانه شماره دو