واحد نمونه صنعتی
۲
Rouein Noor Aria
۱slider - copy

کیفیت را با ما تجربه کنید

previous arrow
next arrow

شرکت مهندسی روئیـن نــور آریـا

 بزرگترین طــراح و تــولـیــد کـنـنده 

برج های روشنایی(برج نوری)شهری و استادیومی 

برج های پرچم مرتفع تا ارتفاع ۱۰۰ متر

پایه چراغ های خیابانی و دکوراتیو

پرژکتور و چراغ های LED

دکل های انتقال نیرو

پایه های دوربین

گالوانیزه گرم

وسایر مصنوعات فلزی و روشنایی

بابت تماشای تیزر روئین نور از شما سپاسگذاریم…

با ما در تماس باشید:۹-۳۴۱۳۴۴۹۰-۰۸۶ 

برج استادیومی
برج استادیومی
برج استادیومی آستارا
برج پرچم
برج پرچم 80 متری
برج روشنایی
پروژه های اخیر

پروژه های اخیر

Rouein Noor.Co

ورزشگاه وحدت آستارا۳

ورزشگاه وحدت آستارا
برج استادیومی به همراه پرژکتور ۲۰۰۰وات

ورزشگاه وحدت آستارا۱

ورزشگاه وحدت آستارا
برج استادیومی به همراه پرژکتور ۲۰۰۰وات

ورزشگاه وحدت آستارا

ورزشگاه وحدت آستارا

برج پرچم افغانستان

برج پرچم ۸۰ متری-افغانستان

برج پرچم افغانستان۲

برج پرچم ۸۰ متری-افغانستان

برج روشنایی آزاد راه تهران-شمال

برج روشنایی و برج پرچم
آزاد راه تهران-شمال

برج روشنایی شهرک صنعتی زنجان

برج روشنایی
شهرک صنعتی زنجان

پایه چراغ-آزاد راه تهران شمال

پایه روشنایی
آزاد راه تهران-شمال

previous arrow
next arrow
پروژه های اخیر
پروژه های اخیر
ورزشگاه وحدت آستارا3
ورزشگاه وحدت آستارا۳
ورزشگاه وحدت آستارا1
ورزشگاه وحدت آستارا۱
ورزشگاه وحدت آستارا
ورزشگاه وحدت آستارا
ٌ
برج پرچم افغانستان
برج پرچم افغانستان
برج پرچم افغانستان2
برج پرچم افغانستان۲
برج روشنایی آزاد راه تهران-شمال
برج روشنایی آزاد راه تهران-شمال
برج روشنایی شهرک صنعتی زنجان
برج روشنایی شهرک صنعتی زنجان
پایه چراغ-آزاد راه تهران شمال
پایه چراغ-آزاد راه تهران شمال
previous arrow
next arrow
Shadow

مشتریانی که به ما اعتماد کردند