خانه ۱۳۹۸-۱۰-۱۱ ۱۵:۳۸:۵۰ +۰۰:۰۰

ما جهان شما را روشن میکنیم

ما جهان شما را روشن میکنیم

ما جهان شما را روشن میکنیم

کیفیت را با تجربه کنید

Slider

شرکت روئین نور آریا

طــراح و تــولـیــد کـنـنده 

برج های روشنایی شهری و استادیومی، برج های پرچم مرتفع ، پایه چراغ های خیابانی و دکوراتیو ، پرژکتور و چراغ های LED،دکل های انتقال نیرو، پایه های دوربین وسایر ملزومات مبلمان، شهری برای کلیه پیمانکاران عمرانی و برق رسانی، شهرداریها و ادارات برق کل کشور فعالیت می نماید .

محصولات 

پروژه های اخیر

تاییدیه و گواهینامه

مشارکت ها